DATE : 19 mai 2018
ADRESSE : Shanghai 上海 Yu Yin Tang 余音堂
LIEU : Tournée Chine - Duo avec Xie Yugang 谢玉岗
Duo avec Xie Yugang 谢玉岗 – Shanghai 上海 Yu Yin Tang 余音堂 19 mai 2018
© Serge Teyssot-Gay 2023