DATE : 22 mai 2018
ADRESSE : Guangzhou 廣州 T:Union (Chine)
Tournée Chine – Duo avec Xie Yugang 谢玉岗, Guangzhou 廣州 T:Union (Chine) 22 mai 2018
© Serge Teyssot-Gay 2023